دیدنی های مانه و سملقان چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ 16:27
 

 

شهرستان مانه و سملقان از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. این شهرستان در سال ۱۳۸۵، تعداد ۹۵٬۵۸۲ نفر جمعیت داشته‌است .

شهرها: آشخانه، پیش‌قلعه، قاضی.

شهر: قاضی

شهر: پیش‌قلعه

شهر: آشخانه

این منطقه در قدیم از مراکز پارت‌ها بود.[۲] امروزه مردم این شهرستان متشکل از اقوام مختلف کرد کرمانج، ترک، بلوچ، ترکمن و فارس خاوری می‌باشد.[۳] ۸۶ درصد جمعیت شهرستان پیرو مذهب شیعه و ۱۴ درصد اهل تسنن می‌باشند. ۷۶ درصد از ساکنان شهرستان به زبان کردی کرمانجی و سایر مردم به زبان‌های ترکی، ترکمنی و فارسی تکلم می‌کنند

 

 

دیدنی‌ها []

تپه‌های شهرآرا، قلعه خان، کلیسای اسپاخو.

 

اماكن گردشگري:
ردیف
       نام
محل جغرافيايي
     
1
    ابشار بيار
روستاي بيار
 
 
2
   رودخانه
روستاي شير اباد
 
 
3
    كوه صياد
 حد فاصل روستاي بيار وزوعليا
 
 
4
آب گرم مهمانك
روستاي مهمانك
 
 
4
آتشكده اسپاخو
روستاي اسپاخو
 
6
بناي سنگي زرد
روستاي زرد
 
7
موزه حيات وحش
 ميرزا بايلو
 
8
در كش
روستاي در كش
 
9
منطقه قورخود
كاستان
 
10
منطقه نمونه تخت ايران
كاستان بهكده رضوي
 
11
منطقه نمونه كشانك
كشانك
 
12
واحدهاي پذيراي بين راهي
جوزك چمن بيد-باشكلاته
 
13
تپه تاريخي قلعه خان
روستاي قلعه خان
 
14
سد شيرين دره
شمال روستاي محمد اباد
 
15
چشمه يامن يولي
روستاي آرناوه
 
16
چشمه گاو گل
روستاي گاو گل
 
17
جنگل وي وي
روستاي تاو
 
18
جنگل فندق
روستاي يموق
 
19
دره چغوور يورد
جنوب غربي روستاي پوستين دوز
 
20
جنگل بزداغي در امتداد كوه بزداغي
روستاي يموق
 

 

 
نام اثر
محل
اهميت (قدمت ، معماري و... )
تپه شبانور
روستاي كريك
 
تپه شا ه آباد
//
 
امام زاده قاسم (ع)
روستاي بازار قارناس
داراي قدمت حدود 200 سال است
تپه بيار
روستاي بيار
 
ريبا تپه
نجف
 
تپه لاخي
//
 
امام زاده دلاور
//
 
تپه بروسكي
شهر آشخانه
 
تپه غلام علي
نادر آباد
 
تپه قبرستان
روستاي مهمانك
 
تپه قرقانلو
روستاي قرقانلو
 
تپه پهلو اسيا
اينچه عليا
 
اينسك تپه
روستاي قزار
 
تپه گلور
روستاي بيار
 
تپه مامه
شهر اشخانه
 
معبد اسپاخو
روستاي اسپاخو
سلساني
بناي سنگي زرد
روستناي زرد
ساساني اسلامي
تپه قلعه خان
روستاي قلعه خان
پيش از تاريخ-اسلام
تپه شهر اوا
شهر قاضي
قبل از اسلام
تپه عزيز اباد
روستاي عزيز آباد
مربوط به دوره اسلامي
خرابه هاي حمام اسپاخو
روستاي اسپاخو
-----
خرابه هاي حمام كاستان
روستاي كاستان
در دوره پادشاهان صفوي
تپه ولي
روستاي زمان صوفي
در دوران اسلامي تا قرون 5تا8هجري مسكون بوده
تپه غلامرضا
//
نشانه هايي از تمدن دورانم اسلامي
تپه خم در كش
در كش
پيش از اسلام
تپه قره آغاج(ثبت نشده)
كوشكي كيكانلو
دوران اسلامي
تپه خرمنگاه //
روستاي اينجالو
قرن نهم هجري
تيش تپه   //
روستاي بازار قارناس
هزاره دوم واول قبل از ميلاد
خرابه هاي قديم پل   //
روستاي كيكانلو
دوران اشكاني واسلامي
تپه قلندر تپه //  
روستاي قلندر تپه
دوران اسلامي
تپه منبع اب
روستاي عشق اباد
دوران قبل از تاريخ اسلام
تپه نالي گمي   //
//
قرن هفتم وپنجم قبل از ميلاد دوران  اشكاني
تپه اسفيدان   //
روستاي اسفيدان
اواخر هزاره دوم دوران اشكاني وسلامي
تپه كهنه //
روستاي محمد آباد
هزاره دوم واول ميلاد اشكاني قرن پنجم وم
تپه باستاني سرخن    //
روستاي برج زنگا نلو
دوره اشكاني
تپه گلور
روستاي آغمزار
هزاره اول قبل از ميلاد اشكاني واسلامي
امام زاره اشرف
بين روستاي قلندر تپه و حصه گاه
 
امام زاده مراد بخش
روستاي استاد
--
تپه وزيري
روستاي كيكانلو
متعلق به هزاره اول ودوم قبل از ميلاد
غريب تپه
شهر پيش قلعه
هزاره اول قبل از ميلاد
تپه بلند
روستاي برج زنگانلو
متعلق به هزاره دوم و اول قبل ميلاد
آغ تپه
شهر پيش قلعه
اوخر هزاره دوم واول قبا ميلاد

 

 

(وجه تسميه – حوادث مهم تاريخي مستند و.... )شهرستان مانه و سملقان مركز آن شهر آشخانه مي باشد كه از سه بخش مانه به مركزيت شهر پيش قلعه ،مركزي و سملقان به مركزيت شهر قاضي تشكيل شده است.
وجه تسميه آشخانه مركزبخش مركزي:جنگ نادر شاه با كردان قراچورلودر مجاورت آش خانه به وقوع پيوسته ودرآن موقع برف سنگيني نازل وعبورسپاهيان به سختي انجام مي شده وكردان در دهنه دره مجاورآشخانه جلوسپاهيان نادرشاه راگرفته ودرآنجا جنگ در گرفته است. بنابراين مي توان قبول كردكه آشخانه همان محل آشپزخانه سپاهيان نادر شاه در جنگ با كردان قراچورلوبوده است.وجه تسميه ديگري كه براي اين شهرآمده اين است كه آش يا(اش) به زبان ولهجه كردي كرمانج به معني آسياب مي باشد. خانه در اصل به معني مكان جاي،منظور است .بدين ترتيب روي هم رفته معني آسياب خانه يعني محلي كه در آسياب جهت آرد نمودن گندم وجوقرار گرفته است.(منبع:كتاب ماتيكان مانه وسملقان ،نويسنده:مرتضي صادقي،چاپ اول بهمن83 انتشارات مهردامون،صفحه9و31) وبخش مانه از جمله سكونتگاهاي تاريخي و قديمي استان خراسان شمالي ميباشد و قدمت تاريخي آن به هزاره اول قبل از ميلاد و به دوران اشكانيان و ساسانيان برميگردد آثار و ابنيه تاريخي بجا مانده در شهر پيش قلعه و روستاهاي بخش مانه دليلي بر اين مدعاست .
مانه نام يك جلگه وسيع است كه رودخانه اترك در بستر آن قرار دارد ، دهخدا معتقد است مانه (ن يا    ن) همان مان است به معني خانه و اسباب و ضروريات خانه و منزل ميباشد .
مانه نام محلي است در ولايت خراسان كه در بين ارميان و سملقان است كه در بين مغرب و شمال بجنورد و رودخانه شاه آباد كه سر چشمه اش از كوه آلادغ است به سمت مغرب جريان دارد و از مانه ميگذرد . مانه دره اي است در بخش كرد نشين خراسان در سر شاخه رودخانه اترك ، اين منطقه به عنوان دره اي خيلي عالي معروف ميشود . اين مكان زماني پر جمعيت و آباد بوده اما بوسيله اقوام مهاجم ويران شده و امروز به سكونتگاه اقوام تركمن كه از سرزمين خودشان اخراج و يا مهاجرت نموده اند تبديل شده است . پيشينيه تاريخ سملقان به قبل از حكومت ساسانيان بر ميگردد و نام سملقان از سنبل يا سمل نام گياه سرسبز و گان (قان در تركي به معناي خون است و گويند در يك درگيري كه مابين كردان و تركان گرايلي در اين منطقه رخ داده بود چون تعدادي از جوانان بخون در غلطيدند و كشته هاي زيادي داده شد لذا به نام سنبل قان ( سرزمين سبزي كه با خون در آميخت نامبرده شده است و به سملقان تغيير يافت . هم چنين روايت است كه اين منطقه به سمنگان معروف بوده و از زمان رستم پهلوان نامي ايراني وجود داشته و نام سملقان بازسازي شده شهر سمنگان است .( كتاب حركت تاريخي كرد به خراسان ، جلد اول كليم ا... توحدي           _           كتاب جغرافياي مفصل ايران مولف : مسعود كيهان   - كتاب عالم آراي عباسي )

 

 

در شهرستان مانه و سملقان در حال حاضر اقوام مختلفي از كرمانج ،‌كرد و ترك ،‌تركمن ،‌ بلوچ ، ‌فارس ، خاوري ساكن مي باشند كه غالب بافت قومي شهرستان را كرمانجها تشكيل مي دهند و بعد از آنها فارسها و تركمنها داراي بيشترين جمعيت موجود هستند .

 تپه قبرستان مربوط به پیش از اسلام - دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان مانه و سملقان، روستای مهمانک واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۵۶ با شمارهٔ ثبت ۱۴۲۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 تپه شهرآوا مربوط به هزاره سوم و ۴ قبل از میلاد است و در شهرستان مانه و سملقان، زمین‌های دشت آشخانه، حاشیه قاضی واقع شده و این اثر در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۵۶ با شمارهٔ ثبت ۱۵۸۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

تپه کهنه قلعه شهرآباد مربوط به هزاره ۱- دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان مانه و سملقان، روستای شهرآباد کرد واقع شده و این اثر در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۵۶ با شمارهٔ ثبت ۱۵۹۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 صفحه در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۵۱ صفحه است.

ت

ت (ادامه)

ت (ادامه)

ر

غ

م

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86

 

 

 

 

نوشته شده توسط یاسری  | لینک ثابت |